Valtioneuvoston asetus UM/2021/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Krista Oinonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351172
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehty viidestoista pöytäkirja sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen