Valtioneuvoston asetus MMM/2021/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen siten, että 2 § ja 3 §:n EU-asetusviittaus päivitetään. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.7.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Taloudelliset: Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdotetulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymiseen tukikelpoisten eläinten osalta. Valtion talousarvion momenteilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki), 30.20.43 (30.20.43, osa) (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) ja 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 1259,42 miljoonan euron suuruiseen edellä mainittujen lakien mukaisiin maa- ja puutarhatalouden tulotukiin ja korvauksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen