Toimiluvan myöntäminen LVM/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Emil Asp, p. 029 5342498

Asia

Valtioneuvosto myöntää toimiluvat hakijoille radiotoiminnan harjoittamiseen päätösehdotuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto julisti haettavaksi toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan viraston määräyksessä M 70 (29.3.3021) määritellyt taajuudet. Hakuaika päättyi 3.5.2021. Liikenne- ja viestintävirasto myöntää toimiluvat niillä paikkakunnilla, joissa taajuuksista ei ole niukkuutta.

 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai ohjelmistotoimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat hakemukset on siirretty 12.5.2021 Liikenne- ja viestintävirastosta valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla pyrkien tasapainoisesti sananvapauden edistämiseen, radio-ohjelmiston monipuolisuuden turvaamiseen, yleisön erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen sekä taajuuksien tehokkaan käytön edistämiseen. Valtioneuvosto huomioi lisäksi hakijan edellytykset pitkäjänteisen radiotoiminnan harjoittamiseen. Tällä hakukierroksella toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 1.7.2021-31.12.2029.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen päätösehdotuksen mukaisesti ja hylkää muut hakemukset

Vaikutukset

Toimiluvanvarainen radiotoiminta säilyy Suomessa pääosin ennallaan, eli ohjelmistojen tarjonta sekä radiotoiminnan omistuspohja pysyvät laajana ja monipuolisena. Muutaman kanavan kuuluvuusalue laajenee, ja uusia toimijoita tulee kaksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.