Valtioneuvoston asetus LVM/2021/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta (210/1997) ehdotetaan muutettavaksi. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284, ICAO-TI) ovat muuttuneet. ICAO-TI:n 2021- 2022 versio saatettaisiin kansallisesti voimaan antamalla muutosasetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetusta asetuksesta. Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
ICAO-TI -määräykset olisi saatettu voimaan ja asetus olisi ajantasainen voimassaolevan ICAO-TI version suhteen. Tarvittavat koulutusmuutokset käsitellään parhaillaan käynnissä olevassa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistuksessa, jossa tarkastellaan myös kaikki muutettavaksi esitetyn asetuksen säännökset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen