Valtioneuvoston asetus LVM/2021/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen (194/2002) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen (195/2002) ehdotetaan muutoksia. Osa muutoksista liittyy komission delegoituun direktiiviin (EU) 2020/1833), joilla muutetaan vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteitä tieteen ja tekniikan kehityksen huomioimiseksi liitteiden vaatimuksissa. Osa asetusmuutoksista liittyy puolestaan kansainvälisen vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen nimen muutokseen. Lisäksi tehtäisiin muutamia lakiteknisiä muutoksia. Asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvoston antaa asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä valtion- tai yritystaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen