Valtioneuvoston periaatepäätös YM/2021/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen kuntien kanssa solmittavista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anna-Leena Seppälä, Rakennusneuvos p.029 5250242
Asia
Hallitusohjelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä hiilineutraalin ja elinvoimaisen Suomen rakentamiseksi toteutetaan laajentamalla valtion ja kaupunkiseutujen kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) –sopimusmenettely kaupunkiseuduille, joiden keskuskaupungin koko on yli 100 000 asukasta. MAL-sopimusten tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon lisäämiselle ja liikenteeseen kohdistettujen ja joukkoliikennettä tukevien investointien täysimääräiselle hyödyntämiselle hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy periaatepäätöksen Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: MAL-sopimukset kaudella 2021–2023: - kunnallistekniikka-avustukset 25 milj. euroa/vuosi, kaikille MAL-sopimusseuduille yhteensä 90 milj. euroa vuosina 2021-2023 - normaalien, pitkäaikaisten korkotukivuokra-asuntojen asuntokohtaiset käynnistysavustukset yhteensä 39 milj. euroa/vuosi (yhteensä 117milj. euroa vuosina 2021–2023) - vuosille 2021-23 perusväylänpidon rahoitusta 9,9 milj. euroa liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin - vuodelle 2021 kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 3 milj. euroa - vuosille 2021-2023 julkisen henkilöliikenteen avustuksia 11,265 milj. euroa - vuosille 2021-2023 ilmastoperusteista joukkoliikenneavustusta 9 milj. euroa - vuosille 2022-2023 lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen avustuksia yhteensä 1,4 miljoona euroa kaikkien keskisuurten kaupunkiseutujen haettavaksi - Valtion rahoitus toteutetaan julkisen talouden suunnitelman puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen