Muutos työryhmän kokoonpanossa OM/2021/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Kansalliskielistrategian ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen, p. 029 5150134

Asia

Valtioneuvosto on 14.1.2021 asettanut uuden kansalliskielistrategian valmisteluun ohjausryhmän toimikaudeksi 14.1. - 31.12.2021. Annika Saarikon siirtyessä valtiovarainministeriksi hänen tilalleen ohjausryhmään on esitetty tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista. Irtisanouduttuaan Opetushallituksen pääjohtajan tehtävästä uusiin tehtäviin siirtymisen takia Olli-Pekka Heinonen on pyytänyt eroa ohjausryhmän pysyvän asiantuntijan tehtävästä. Opetushallitus esittää Olli-Pekka Heinosen tilalle opetusneuvos, yksikön päällikkö Susanna Rajalaa. Ohjausryhmän sihteeristön asiantuntijasihteeri, asiantuntija Krista Sirén on pyytänyt eroa sihteeristöstä virkavapauden vuoksi. Sisäministeriö ei ole esittänyt uutta asiantuntijasihteeriä Sirénin tilalle sihteeristöön.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää valtiovarainministeri Annika Saarikolle eron kansalliskielistrategian ohjausryhmän jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ohjausryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2021 saakka. Valtioneuvosto myöntää Opetushallituksen entiselle pääjohtajalle Olli-Pekka Heinoselle eron kansalliskielistrategian ohjausryhmän pysyvän asiantuntijan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen tilalle opetusneuvos, yksikön päällikkö Susanna Rajalan ohjausryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2021 saakka. Valtioneuvosto myöntää sisäministeriön asiantuntija Krista Sirénille eron kansalliskielistrategian ohjausryhmän sihteeristöstä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.