Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2021/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021-31.7.2024

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214
Asia
Toimikaudeksi 1.8.2021-31.7.2024 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet laamanni Ilkka Lahtinen, käräjätuomari, osastonjohtaja Vesa Karttunen, rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen ja rikosoikeuden professori Sakari Melander. Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan todennut, että henkilöt täyttävät valvontalautakunnan jäseneksi nimitettävälle henkilölle säädetyt erityiset kelpoisuusehdot ja että heitä on myös muutoin pidettävä tehtävään sopivina.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi rikosoikeuden professori Sakari Melanderin ja varajäseneksi laamanni Ilkka Lahtisen toimikaudeksi 1.8.2021-31.7.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio