Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2021/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen ja Belgian väliseen sopimukseen sitoutumiseksi

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Asia
Elinkeinoministeri Mika Lintilälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista Suomen tasavallan hallituksen, edustajanaan elinkeinomisteri, ja Belgian kuningaskunnan hallituksen, edustajanaan enregiaministeri, välillä. Sopimus koskee sopimuksessa yksilöidyn vuoden 2020 uusiutuvan energian määrän tilastollista siirtoa Suomelta Belgialle. Sopimukseen sitoudutaan allekirjoituksella.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa elinkeinoministeri Mika Lintilän tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Riku Huttusen allekirjoittamaan sopimuksen uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista Suomen tasavallan hallituksen ja Belgian kuningaskunnan hallituksen välillä ja siten päättää, että Suomi sitoutuu mainittuun sopimukseen
Vaikutukset
TALOUDELLISET Suomi vastaanottaisi Belgialta sovitun mukaisesti kauppahinnan, joka olisi vähintään 18 582 750,00 euroa, mutta enintään 21 957 750,00 euroa. Sopimuksen myötä momentin 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot tuloarvio kasvaisi aiemmin arvioidusta vähintään 18 582 750,00 eurolla vuonna 2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen