Määrärahan jako TEM/2021/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Myöntämisvaltuuden jako Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sirpa Hautala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063684
Asia
Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 32.30.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen) on käytettävissä 8 000 000 euron myöntämisvaltuus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin. Momentin selvitysosan mukaan valtuudesta 5 000 000 euroa on varattu äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumiseen. Momentin valtuudesta on valtioneuvoston 18.3.2021 tekemällä päätöksellä jaettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskuksille) 3 800 000 euroa. Valtuudesta on jakamatta äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varattua valtuutta 4 200 000 euroa. Päätöksellä jaetaan vuoden 2021 talousarvion momentin 32.30.42 mukainen jakamatta oleva äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varattu valtuus 4 200 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kohdennettavaksi Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutoksen hoitoon liittyviin avustuksiin. Jakoesitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön arvioon kohdennettavasta valtuudesta Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen myöntämisvaltuuden jaosta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vastaa talousarvion momentin 32.30.42 suunniteltua käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen