Virkavapauden myöntäminen SM/2021/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Marja-Riitta Salokannel, Henkilöstö- ja hallintojohtaja p.029 5488304
Asia
Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvotteleva virkamies Mikael Lohse on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.9. - 31.12.2021 EUPOL COPPS siviilikriisinhallintatehtävien hoitamista varten sekä ajalle 1.1. - 30.6.2022 puolison ulkomaantehtävään määräämisen vuoksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Mikael Lohselle palkatonta vikavapautta sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.1. - 31.7.2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen