Valtioneuvoston asetus STM/2021/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat ovat siirtyneet epidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle, joten ainoastaan Uudenmaan maakunta on enää kiihtymisvaiheessa. Asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Tämä vaatimus poistettaisiin kokonaan ravitsemisliikkeiden ulkotiloista. Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoittamisesta eri alueilla ravitsemisliiketyypin mukaisesti. Rajoituksia lievennettäisiin siten, että enää vain Uudenmaan maakunnassa alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitettaisiin sisätiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Rajoituksia poistettaisiin siten, että enää yksinomaan Uudenmaan alueella olevissa ravitsemisliikkeissä anniskelu sallittaisiin vain kello 24:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutosten tarkoituksena on lieventää rajoituksia hallitusti epidemiatilanteen salliessa. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia kaikilla alueilla. Rajoitusten muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen