Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2021/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517
Asia
Oikeustieteen maisteri Inka Hassinen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivutoimisen puheenjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissanen. Oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissasen sivutoimiseksi puheenjohtajaksi siirtymisen johdosta lakimiesjäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi varatuomari Henna Huhtamäki. Varatuomari Henna Huhtamäen lakimiesjäseneksi siirtymisen johdosta lakimiesjäsenten varajäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Carita Wuorenjuuri. Sivutoimiseksi puheenjohtajaksi, jäseneksi ja varajäseneksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Inka Hassiselle sivutoimisen puheenjohtajan tehtävästä, Jaana Rissaselle lakimiesjäsenen tehtävästä sekä Henna Huhtamäelle lakimiesjäsenten varajäsenen tehtävästä 23 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen nimittää Inka Hassisen tilalle sivutoimiseksi puheenjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissasen, Jaana Rissasen tilalle lakimiesjäseneksi varatuomari Henna Huhtamäen ja Henna Huhtamäen tilalle lakimiesjäsenten varajäseneksi oikeustieteen kandidaatti Carita Wuorenjuuren muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio