Valtioneuvoston asetus TEM/2021/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Asetuksella tarkistetaan työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen