Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 VN 73/2021

Istunnon ajankohta 29.6.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

29.6.2021 14.39 Päätösluettelo

Liikenne- ja viestintäministeriö