Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 97/2021 vp; EV 110/2021 vp)

HE 97/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen