Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 85/2021 vp; EV 103/2021 vp)

HE 85/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Matleena Kurki-Suutarinen, Hallitusneuvos p.029 5342043
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen