Valtioneuvoston asetus MMM/2021/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi asetuksen, jolla muutettaisiin 6 §:ä valtioneuvoston asetuksessa (1050/2016, 6 § muut. 2017/188 ja 2018/1100) kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä. Muutos koskisi Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkaa koskevan erillisen kalastuskiintiön kokoa, joka suurennettaisiin 100 tonnista 450 tonniin. Korotustarve johtuu erillisen kalastuskiintiön täyttymisestä. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen