Valtioneuvoston asetus MMM/2021/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia

Ehdotetaan jatkettavan kalatalouden yrityksille myönnettävästä väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (369/2020) 30.6.2021 päättyvää voimassaoloaikaa 31.12.2021 asti. Lisäksi ehdotetaan kalan jalostuksen ja tukkukaupan yrityksille sovellettavan laskentakaavan ja tukikauden yhdenmukaistamista yleisen kustannustuen kanssa. Avustuksen tarkoituksena on kalatalouden yritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkaminen on tarpeen, koska kalatalouden yritykset eivät kuulu yleisen kustannustuen soveltamisalaan. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella varmistetaan eduskunnan edellyttämä täydentävä tuki yleisen kustannustuen kanssa kalatalouden yritystoiminnalle mahdollisimman yhdenmukaisin ehdoin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Valtion vuoden 2020 talousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) määrärahasta varattiin 10 miljoonaa euroa kalatalouden yritysten väliaikaiseen tukemiseen. Vuoden 2021 III lisätalousarviossa määräraha pienennettiin 4 miljoonaan euroon arvioitua tarvetta vastaavaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen