Pääomittaminen VM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön oikeuttaminen Suomen valtion puolesta pääomittamaan Suomen Kaasuverkko Oy:tä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Urpo Hautala, Finanssineuvos p.+35 8295530276
Asia
Päätöksellä valtioneuvosto oikeuttaisi valtiovarainministeriön Suomen valtion puolesta tekemään enintään 257 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen valtion kokonaan omistamaan Suomen Kaasuverkko Oy:öön.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön Suomen valtion puolesta tekemään enintään 257 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen valtion kokonaan omistamaan Suomen Kaasuverkko Oy:öön. (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä valtion talousarvion momentille 28.01.88. (Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittaminen, siirtomääräraha 3 v) lisäystä 257 000 000 euroa. Lisäys 257 000 000 euroa aiheutuu Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittamisesta yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää Suomen Kaasuverkko Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen. Sijoitus tehdään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Suomen Kaasuverkko Oy:n pankkilainojen takaisinmaksun rahoittamiseksi. Nyt esitettävä enintään 257 miljoonan euron Suomen Kaasuverkon pääomitus toteutettaisiin em. valtion kolmannessa lisätalousarviossa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa sekä siinä mainituin ehdoin ja edellytyksin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen