Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2021/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 61/2021 vp; EV 95/2021 vp)

HE 61/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Katariina Kuhanen, Hallitussihteeri p.029 5140042
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja lain rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen