Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2021 vp; EV 57/2021 vp)

HE 29/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tiina Heinonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530512
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen