Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/27

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)

HE 84/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen