Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/27

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)

HE 84/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. +358 295 330 110

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.