Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/38

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2021 vp; EV 57/2021 vp)

HE 29/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tiina Heinonen, p. +35 8295530512

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.