Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2021/24

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 61/2021 vp; EV 95/2021 vp)

HE 61/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Katariina Kuhanen, p. 029 5140042

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja lain rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.