Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/92

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta (HE 206/2020 vp; EV 81/2021 vp)

HE 206/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Marja-Leena Härkönen, p. 029 5488297

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain henkilökorttilain muuttamisesta, lain passilain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n muuttamisesta sekä lain ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 2 päivänä elokuuta 2021.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.