Viran täyttäminen OM/2021/89

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Oikeusministeriö

Oulun käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen laamanni, käräjätuomari Kari Mika Markus Turtiainen ajaksi 1.9.2021 – 31.8.2028.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Oulun käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, käräjätuomari Kari Mika Markus Turtiaisen ajaksi 1.9.2021 – 31.8.2028
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.