Viran täyttäminen OM/2021/89

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Oikeusministeriö

Oulun käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen laamanni, käräjätuomari Kari Mika Markus Turtiainen ajaksi 1.9.2021 – 31.8.2028.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Oulun käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, käräjätuomari Kari Mika Markus Turtiaisen ajaksi 1.9.2021 – 31.8.2028

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.