Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/49

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta (HE 52/2021 vp; EV 90/2021 vp)

HE 52/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, p. 029 5150244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 37 luvun muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.