Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/144

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 226/2020 vp; EV 97/2021 vp)

HE 226/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, p. 029 5150244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.