Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 1/2021 vp; EV 99/2021 vp)

HE 1/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Juhani Korhonen, Hallitusneuvos p.029 5150208
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen