Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 VN 80/2021

Istunnon ajankohta 15.7.2021 13.00

15.7.2021 14.06 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.