Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 VN 80/2021

Istunnon ajankohta 15.7.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

15.7.2021 14.06 Päätösluettelo

Ulkoministeriö