Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 VN 80/2021

Istunnon ajankohta 15.7.2021 13.00

15.7.2021 14.06 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.