Virheen korjaus STM/2021/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp, EV 111/2021 vp) liittyvään ilmoitusta koskevan päätöksen virheen korjaaminen

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Auli Valli-Lintu, Hallitusneuvos p.029 5163463
Asia
Tasavallan Presidentti päätti 29.6.2021 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta. Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan teksti ei vastannut kirjoitusasultaan eduskunnan hyväksymää ilmoitusta. Suomi antaa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen: ”Peruskirjan ratifioinnin jälkeen tapahtuneiden hallintorakenteiden muutosten johdosta peruskirjaa sovelletaan Suomessa paikallishallintoon (”kunnat”). Kuntia suuremmilla itsehallintoalueilla (Manner-Suomen ”hyvinvointialueet”) peruskirjaa sovelletaan seuraavilta osin: 2 artikla, 3 artikla, 4 artiklan 1 ja 3-6 kappale, 5 artikla, 6 artikla, 7 artikla, 8 artikla, 9 artiklan 1, 2 ja 4–7 kappaleet, 10 artikla ja 11 artikla. Koska edellä mainitut hallintorakenteiden muutokset eivät koske Ahvenanmaan itsehallintoaluetta, sovelletaan peruskirjaa Ahvenanmaalla paikallishallintoon (”kunnat”).”
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio