Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 67/2021 vp; EV 87/2021 vp)

HE 67/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Mari Lauren-Häussler, Hallitussihteeri p.029 5163762
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen