Valtioneuvoston asetus VM/2021/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pasi Leppänen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530564
Asia
Valtioneuvoston asetuksella hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettäisiin hyvinvointialueiden tilinpäätöslaskelmien kaavoista sekä tilinpäätöksen liitetiedoista. Lisäksi siinä määriteltäisiin pääpiirteittäin tilikauden aikaisen taloustietojen raportoinnin sisältö. Tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen sisältö vastaisi pitkälti kuntien tilinpäätöksen sisältöä, mutta laskelmissa ja liitetiedoissa on otettu huomioon hyvinvointialueiden toiminta ja rahoitusmalli. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin tietoihin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
Vaikutukset
Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen