Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista (HE 62/2021 vp; EV 115/2021 vp)

HE 62/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anu Nousiainen, Finanssineuvos p.+35 8295530326
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen