Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta (HE 63/2021 vp; EV 104/2021 vp)

HE 63/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta sekä lain tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen