Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta (HE 248/2020 vp; EV 75/2021 vp)

HE 248/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488279
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen