Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/81

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta (HE 88/2021 vp; EV 101/2021 vp)

HE 88/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Katariina Tirri, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047180
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta ja lain merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen