Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (HE 46/2021 vp; EV 76/2021 vp)

HE 46/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen