Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 95/2021 vp)

HE 95/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen