Valtioneuvoston asetus STM/2021/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2021 15.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Asetuksen 1 §:ssä lueteltaisiin maat ja alueet, joista Suomeen saapuvilta ei edellytetä tartuntatautilain 16 a §:n 1 momentissa tarkoitettua todistusta rokotuksista, sairastetusta taudista tai negatiivisesta covid-19-testituloksesta taikka 16 b tai 16 d §:ssä tarkoitettua covid-19-testiä. Niitä olisivat Australia, Hongkong, Islanti, Israel, Kiina, Macao, Malta, Puola, San Marino, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vatikaani sekä Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2021 ja olemaan voimassa 31 päivään elokuuta 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Hallitus on sitoutunut korvaamaan covid-19-epidemiaan liittyvät välittömät kustannukset kunnille ja kuntayhtymille niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Kustannukset korvataan valtion talousarviomenettelyn kautta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen