Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2021 14.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 105/2021 vp, EV 117/2021 vp)

HE 105/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen