Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/119

« Tasavallan presidentin esittely 6.7.2021 15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 105/2021 vp, EV 117/2021 vp)

HE 105/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 029 5163329
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen