Viran täyttäminen LVM/2021/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471
Asia

Olli-Pekka Rantala on antanut sidonnaisuuksistaan liikenne- ja viestintäministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä (283/2015) tarkoitetun selvityksen. Olli-Pekka Rantalan ilmoittamilla sidonnaisuuksilla ei voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön virkaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön virkaan viestintäneuvos, valtiotieteiden maisteri Olli-Pekka Rantalan 1.9.2021 lukien 31.8.2026 päättyväksi määräajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.