Viran täyttäminen LVM/2021/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471
Asia

Laura Eiro on antanut sidonnaisuuksistaan liikenne- ja viestintäministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä (283/2015) tarkoitetun selvityksen. Laura Eiron ilmoittamilla sidonnaisuuksilla ei voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikön virkaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikön virkaan oikeustieteen maisteri Laura Eiron 1.9.2021 lukien 31.8.2026 päättyväksi määräajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.