Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen VNK/2021/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Asia

Ministeri Ohisalo on esittänyt valtiotieteiden maisteri Akseli Koskelan nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteiden maisteri Akseli Koskelan 12.8.2021 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Ohisalon toimikauden ajaksi. Koskela määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Ohisalo on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.