Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2021/136

« Raha-asiainvaliokunta 26.8.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anne Vänskä, Hallitussihteeri p.029 5163507
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että poronhoitajien sijaisavun enimmäismääräksi vuonna 2021 säädettäisiin 200 sijaisaputuntia poronhoitajaa kohden. Kyse olisi enimmäistuntimäärän palauttamisesta aiempien vuosien tasolle kesken vuotta 2021. Asetus tulisi voimaan 26.8.2021 ja se olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. Siirtymäsäännöksissä säädettäisiin tarkemmin siitä, miten ennen asetuksen voimaantuloa käytettyjä sijaisaputunteja voitaisiin ottaa huomioon, kun asetusta sovelletaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 valtion talousarvion momentille 33.80.42 (valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin) on varattu 350 000 euron suuruinen kahden vuoden siirtomääräraha. Poronhoitajien sijaisavun enimmäismääräksi vuonna 2021 säädettiin joulukuussa 2020 vain 180 tuntia poronhoitajaa kohti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tuolloin todettiin, että sosiaali- ja terveysministeriön asetusta voitaisiin myöhemmin muuttaa ja sijaisavun enimmäismäärää nostaa, jos sijaisapujärjestelmään saataisiin lisää määrärahaa vuoden 2021 aikana. Sittemmin on selvinnyt, että sijaisapujärjestelmässä jää käyttämättä vuodelle 2020 myönnettyä määrärahaa vähintään 69 641,48 euroa. Vuoden 2021 sijaisavun kustannuksiin on siten käytettävissä vähintään 419 641,48 euron määräraha.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta