Poikkeuslupa STM/2021/148

« Raha-asiainvaliokunta 26.8.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeuslupahakemuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Niiralan Kulma Oy, Kuopion kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Jussi Lind, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163578
Asia
Kuopion kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma Oy on hakenut poikkeuslupaa 60-paikkaiselle (56 asuntoa) tehostetun asumisen uudisrakennushankkeelle. Leväsen Kivelän palvelutalohanke tulee korvaamaan elinkaarensa lopussa olevan Puijonlaakson palvelukeskuksen rakennuksen asumispalveluja. Puijonlaakson palvelukeskuksen rakennuksessa on ollut jo useita vuosia toimintaa haittaavia pahoja sisäilmaongelmia. Rakennukseen on vuonna 2018 tehty sisäilmaan liittyviä korjaustoimenpiteitä, joilla rakennuksen käyttöikää on pyritty jatkamaan suunnitteilla olevien palvelukeskuksien valmistumiseen saakka. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan Kuopiossa kasvavan noin 5500:lla (50 %) vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin tavoitteena on, että 5 % yli 75-vuotiaista tarvitsisi tehostettua palveluasumista. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tarve on väestökehityksen valossa tarkasteltuna pysyvä ja kasvava. Korvausinvestointi ei lisää palveluasuntojen määrää.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 9,3 miljoonaa euroa. Kuopion kaupunki vuokraa tilat Niiralan Kulma Oy:ltä. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun 2023 mennessä. Hankkeen aloittamisen edellytyksenä on, että ARA hyväksyy hankkeen kustannukset ja rahoituksen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta