Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/65

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta (HE 96/2021 vp; EV 116/2021 vp)

HE 96/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Joni Komulainen, Hallitusneuvos p.029 5163453
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021 sekä lain 11 § ja 55 §:n 5 momentin tulemaan voimaan 2 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen