Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/151

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2020 vp; EV 71/2021 vp)

HE 212/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 029 5163453
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen